SMA Negeri 9 Banjarmasin

Tetap semangat dalam berkarya

Pengumuman Unair

[LENGKAP]

Penerimaan Mahasiswa Baru Unair

[LENGKAP]

Pengumuman Sekolah

Pemerataan Pendidikan Melalui Pertukaran PTK

Oleh Admin

Program Pemerataan Mutu Pendidikan Melalui Pertukaran PTK SMA Tahun 2013 merupakan transformasi budaya mutu dari sekolah-sekolah yang dinilai berhasil dalam meningkatkan mutu pendidikannya kepada sekolah-sekolah yang masih perlu ditingkatkan mutu pendidikannya. Sekolah pengimbas membantu sekolah-sekolah imbas dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah terutama mutu pembelajaran, manajemen sekolah, dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pengalaman dari sekolah pengimbas, kepala sekolah imbas diharapakan mampu mengembangkan program peningkatan mutu pendidikan dengan cara mengimplementasikannya di sekolah, yang didampingi oleh sekolah pengimbas secara berkelanjutan.

Dalam hal ini Kepala SMA Negeri 9 Banjarmasin yang didampingi oleh seorang wakil kepala sekolah, Kepala Tata Usaha, das seorang staf Tata Usaha sebagai salah satu sekolah imbas, telah melaksanakan On Job Training pada hari Kamis, 5 September 2013 di SMA Negeri 1 Martapura sebagai sekolah pengimbas.

Selamat datang

Oleh Admin

Selamat datang pengunjung Web Sekolah 9 Banjarmasin